Patientberetninger på hjemmesider

Patientberetninger på behandlernes hjemmeside er nu blevet godkendt af landsretten – mod sundhedsstyrelsens iver om at få slettet alt der ikke passer ind i medicinalindustriens snævre forskningsdesign.

10 Green reasons to use homeopathy

STIMULATING YOUR SELF-HEALING SYSTEM: Homeopathy works by stimulating the body’s own natural defence/self-healing mechanism to promote health and to resist infection and susceptibility to disease. Although gentle, the results can be powerful and long-lasting. HEALTH...