Medlemskaber

.

Aktivt medlem m/u RAB

Har du afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan du optages som aktivt medlem. FNM optager alle relevante naturmedicinske behandlere der opfylder uddannelseskravene. FNM kan RAB registrere klassiske homøopater og naturopather/biopater.
Ansøger du om RAB registrering må du bruge den anerkendte titel Registreret Alternativ Behandler.

Læs mere om RAB i bekendtgørelsen.

.

Elevmedlem

FNM optager elever fra skoler, der uddanner naturmedicinske behandlere efter RAB bekendtgørelsens uddannelseskrav. FNM er ikke ansvarlig for at sikre at uddannelsen opfylder disse krav og at den studerende efter endt uddannelse opfylder kravene til at ansøge om aktivt medlemskab i FNM.
For at blive optaget skal der indsendes optagelsesbevis fra skolen.

Praktiserende elevmedlem

FNM optager elever, som i forbindelse med studiet af et naturmedicinsk fag, arbejder i klinik. Eleven skal være under supervision fra behandlere der opfylder uddannelseskravene og er RAB registrerede. Den praktiserende elev, som opfylder disse krav kan forsikres gennem FNMs forsikringsaftale med Tryg. Eleven skal indsende optagelsesbevis fra skolen de går på.

.

Passivt medlem

Ikke-praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som passive medlemmer.

.

Seniormedlem

Ikke-praktiserende pensionerede medlemmer i FNM kan skifte medlemskab til seniormedlem. Ikke-praktiserende pensionerede behandlere der ønsker at optages som medlem i FNM skal opfylde samme uddannelseskrav som aktive medlemmer.

.

Æresmedlem

Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder kan overgå til æresmedlemmer. Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder, uden medlemskab i FNM kan optages som æresmedlemmer af FNM.

Et æresmedlemskab er kontingentfrit.

Støttemedlem

Personer, der ikke er uddannede naturmedicinske behandlere eller er under uddannelse, der har interesse for foreningens arbejde og de naturmedicinske fag, kan optages som støttemedlemmer.

.
.
.
.