Optagelseskrav

Ethvert medlem
skal overholde
gældende vedtægter og
regler for god klinisk praksis, samt de af den lovligt valgte bestyrelse trufne lovlige
beslutninger.

Det er dig som ansøger,
der skal dokumentere dine undervisningstimer. Såfremt det ikke fremgår af dine uddannelsesbeviser, skal du selv sørge for dokumentation, f.eks. ved at opsøge dit uddannelsessted. 

Aktivt medlem m/u RAB

Har du afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan du optages som aktivt medlem. FNM optager alle relevante naturmedicinske behandlere der opfylder uddannelseskravene. FNM kan RAB registrere klassiske homøopater og naturopather. Ansøger du om RAB registrering må du bruge den anerkendte titel Registreret Alternativ Behandler.

Læs mere om RAB i bekendtgørelsen.

Se priser her

Optagelseskrav til titlen Klassisk Homøopat MFNM

Du skal kunne dokumentere, at din uddannelse inkluderer som minimum:

410 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt cases.

140 timer basal sundhedslovgivning,
herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser,
klinikvejledning / patientbehandling,
psykologi,
samt præsentation af andre alternative fagområder.

200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi.

100 undervisningstimer eller lektioner i patologi.

850 timer tilsammen.

En undervisningstime, lektion eller tilsvarende skal være á minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Optagelseskrav naturmedicinske uddannelser

Du skal kunne dokumentere, at din uddannelse inkluderer som minimum:

250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (naturopati).

30 timer basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri.

10 timer klinikvejledning/klientbehandling.

50 timer psykologi.

50 timer introduktion/præsentation af andre alternative fagområder.

200 timer anatomi/fysiologi.

100 timer sygdomslære.

660 timer tilsammen.

En undervisningstime, lektion eller tilsvarende skal være á minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Elevmedlem

FNM optager elever fra skoler, der uddanner naturmedicinske behandlere efter RAB bekendtgørelsens uddannelseskrav. FNM er ikke ansvarlig for at sikre at uddannelsen opfylder disse krav og at den studerende efter endt uddannelse opfylder kravene til at ansøge om aktivt medlemskab i FNM.
For at blive optaget skal der indsendes optagelsesbevis fra skolen.

Se priser her

Praktiserende elevmedlem

FNM optager elever, som i forbindelse med studiet af et naturmedicinsk fag, arbejder i klinik. Eleven skal være under supervision fra behandlere der opfylder uddannelseskravene og er RAB registrerede. Den praktiserende elev, som opfylder disse krav kan forsikres gennem FNMs forsikringsaftale med Tryg. Eleven skal indsende optagelsesbevis fra skolen de går på.

Se priser her

Passivt medlem

Ikke-praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som passive medlemmer.

Se priser her

Optagelseskrav til titlen Klassisk Homøopat MFNM for ikke-praktiserende

Du skal kunne dokumentere, at din uddannelse inkluderer som minimum:

410 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt cases.

140 timer basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning / patientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder.

200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi.

100 undervisningstimer eller lektioner i patologi.

 

850 timer tilsammen.

 

En undervisningstime, lektion eller tilsvarende skal være á minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

 

Optagelseskrav til ikke-praktiserende naturmedicinske behandlere

Du skal kunne dokumentere, at din uddannelse inkluderer som minimum:

250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (heilpraktik, naturopati, biopati mv.).

30 timer basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri.

10 timer klinikvejledning/klientbehandling.

50 timer psykologi.

50 timer introduktion/præsentation af andre alternative fagområder.

200 timer anatomi/fysiologi.

100 timer sygdomslære.

 

660 timer tilsammen.

 

En undervisningstime, lektion eller tilsvarende skal være á minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

 

Seniormedlem

Ikke-praktiserende pensionerede medlemmer i FNM kan skifte medlemskab til seniormedlem. Ikke-praktiserende pensionerede behandlere der ønsker at optages som medlem i FNM skal opfylde samme uddannelseskrav som aktive medlemmer.

Se priser her

Æresmedlem

Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder kan overgå til æresmedlemmer. Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder, uden medlemskab i FNM kan optages som æresmedlemmer af FNM.

Et æresmedlemskab er kontingentfrit.

Støttemedlem

Personer, der ikke er uddannede naturmedicinske behandlere eller er under uddannelse, der har interesse for foreningens arbejde og de naturmedicinske fag, kan optages som støttemedlemmer.

Se priser her

.
.
.
.