Bliv medlem

Er du biopat, naturopat, biomediciner, urteterapeut, heilpraktiker, klassisk homøopat, homøopat eller har du en anden relevant naturmedicinsk uddannelse, kan du søge om optagelse i foreningen, og være en del af et fællesskab, som værner om de naturmedicinske fag i Danmark.

Vi byder både studerende, færdiguddannede, seniorer og passive medlemmer velkommen i foreningen. Hvis du vil støtte de naturmedicinske fag, kan du også søge om et støttemedlemskab.

De forskellige typer af medlemskaber

Praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som aktive medlemmer.

Ikke-praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som passive medlemmer.

Studerende fra skoler, der uddanner naturmedicinske behandlere, kan optages som studentermedlemmer.

Ikke praktiserende pensionerede medlemmer.

Personer, der ikke er uddannede naturmedicinske behandlere eller er under uddannelse, der har interesse for foreningens arbejde og de naturmedicinske fag, kan optages som støttemedlemmer.

Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder.

Optagelseskrav
For at blive optaget som aktivt medlem skal du opfylde nogle krav til din uddannelse.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine undervisningstimer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus- / uddannelsesbeviser, skal du selv sørge for dokumentation f.eks. ved at opsøge dit uddannelsessted.


Klassiske homøopater

Skal dokumentere 410 undervisningstimer eller lektioner i det primære

fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt

cases. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i

timer.

Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder

autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige

kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning / patientbehandling, psykologi samt præsentation af

andre alternative fagområder (behandlingsformer) på i alt 140 timer.

Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.


Naturopater 

Skal dokumentere 250 timer i det primære fagområde. 10 timers klinikdrift, 50 timers psykologi og 50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer. Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.


Heilpraktikere

Skal være uddannede fra én af de godkendte skoler:

  • Heilpraktikerskolen v/Heilpraktiker Jesper og Læge Anna-Iben Hollensberg, Vestergade 38, 8600 Silkeborg
  • Lille Hammershus v/Antroposofisk Heilpraktiker Finn Nørlev, Hammershusvej 80, 4370 St. Merløse

ELLER fra en lignende uddannelse i udlandet, hvor Heilpraktikeren kan dokumentere minimum 250 timer i det primære fagområde. 10 timers klinikdrift, 50 timers psykologi og 50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer. Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.

Desuden skal der foreligge en ren straffeattest.

Medlemsfordele

Kommer snart

Bliv medlem

Kommer snart

RAB & RAB ansøgning

Der kommer snart mere information her. Indtil da kan du læse mere om RAB her.