Bliv medlem

Er du biopat, naturopat, biomediciner, urteterapeut, heilpraktiker, klassisk homøopat, homøopat eller har du en anden relevant naturmedicinsk uddannelse, kan du søge om optagelse i foreningen, og være en del af et fællesskab, som værner om de naturmedicinske fag i Danmark.

Vi byder både studerende, færdiguddannede, seniorer og passive medlemmer velkommen i foreningen. Hvis du vil støtte de naturmedicinske fag, kan du også søge om et støttemedlemskab.

For at bliver optaget som medlem i Forenede Naturmedicinere send din information og dokumenter til kontakt@forenedenaturmedicinere.dk.

De forskellige typer af medlemskaber

Praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som aktive medlemmer.

Ikke-praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som passive medlemmer.

Studerende fra skoler, der uddanner naturmedicinske behandlere, kan optages som studentermedlemmer.

Ikke praktiserende pensionerede medlemmer.

Personer, der ikke er uddannede naturmedicinske behandlere eller er under uddannelse, der har interesse for foreningens arbejde og de naturmedicinske fag, kan optages som støttemedlemmer.

Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder.

Optagelseskrav

For at blive optaget som aktivt medlem skal du opfylde nogle krav til din uddannelse.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine undervisningstimer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus- / uddannelsesbeviser, skal du selv sørge for dokumentation f.eks. ved at opsøge dit uddannelsessted.


Klassiske homøopater

Skal dokumentere 410 undervisningstimer eller lektioner i det primære

fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt

cases. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i

timer.

Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder

autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige

kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning / patientbehandling, psykologi samt præsentation af

andre alternative fagområder (behandlingsformer) på i alt 140 timer.

Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.


Andre naturmedicinske fagområder

Du skal kunne dokumentere, at din uddannelse er på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, lektioner eller tilsvarende. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed. E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold.

Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde, (dit naturmedicinske fagområde, heilpraktik, naturopati, biopati mv. ). Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri.

Klinikvejledning/klientbehandling minimum 10 timer.

Psykologi 50 timer.

Introduktion/præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer) 50 timer.

Anatomi/fysiologi 200 timer.

Sygdomslære 100 timer.

Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene

Medlemsfordele

Kommer snart

Bliv medlem

Kommer snart

RAB & RAB ansøgning

Forenede Naturmedicinere er godkendt til at registrere Klassiske homøopater og Naturopather.

Som registreret behandler skal du leve op til krav om uddannelse samt krav om ajourføring. Se kravene her.

 

For at blive registreret som naturopath, skal du kunne dokumentere, at din uddannelse er på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, lektioner eller tilsvarende. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed. E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold.

Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde, (dit naturmedicinske fagområde, heilpraktik, naturopati, biopati mv. ). Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri.

Klinikvejledning/klientbehandling minimum 10 timer.

Psykologi 50 timer.

Introduktion/præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer) 50 timer. 

Anatomi/fysiologi 200 timer.

Sygdomslære 100 timer.

Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene

 

For at blive registreret som Klassisk homøopat skal du kunne dokumentere 410 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt cases. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder

autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige

kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning / patientbehandling, psykologi samt præsentation af

andre alternative fagområder (behandlingsformer) på i alt 140 timer.

Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.

Medlemspriser

Priser per år

Aktiv

Nyuddannet

Studerende

Passiv

Senior

Støtte

1400kr

600kr

600kr

600kr

600kr

600kr

RAB

Forsikring

Koda/Gramex

ECCH og ECH

300kr

350kr

590kr

100kr