Om kunstterapi

Kunstterapi og kreativ udvikling

Menneskets iboende kreativitet har potentialet til at ændre livet i mange retninger. Når ord ikke er nok, er det ikke uvanlig at vi søger imod billeder og symboler for at skabe mening eller vise vores historie. Mange forbinder kunst med det at skabe et kunstværk. I kunstterapi er det ikke resultatet som er afgørende, men selve udtrykket. Med dette udgangspunkt er kunstfaglig kompetence ikke nødvendig for at kunne udtrykke sig kreativt. Vi mener derfor at kreativ udvikling er beskrivende for den procesorienterede kunstterapien IKU underviser i.

.

“I’d rather be whole than good.
As whole human beings we have dark thoughts and impulses as well as light. When we deny that part of ourselves, as with denial of any part of ourselves, we invite trouble. Accept and love all of yourself.”

Carl Jung.

.

Det pedagogiske fundament i uddannelsen

Vores pædagogiske fundament er forankret i Carl Gustav Jungs dybdepsykologi og livsholdning. I dybdepsykologi er man optaget af dynamikken imellem det bevidste og det ubevidste. Brug af myter, legender, eventyr og undersøgelse af drømmer er centralt for at skabe en forbindelse mellem det ubevidste og det bevidste.

Det ubevidste har en drømmende kvalitet over sig. Derfor er alle kreative udtryk vigtige for at få kontakt med det ubevidste og forbinde den indre psykiske virkelighed med den ydre verden. Vores erfaring er at mindfulness kan bidrage med en vågen og venlig nærværskvalitet ind i denne proses. sådan at forbindelsen med indholdet bliver mere løst, vågent og objektivt.

Vi komplimenterer derfor dybdepsykologien med mindfulness, også kaldt neutral iagttagelse og bevidst nærvær. Den undervisning vi giver i meditative teknikker og fokus på indre opmerksomhed, er hentet fra østlig filosofi og østlige erfaringstraditioner.

I første hånd er det vigtig at erfare den fortrængte følelsen, udtrykke den kreativt og sprogligt, udvide den og lade den få en naturlig plads i livet. Derefter anvendes mindfulness, venligt og løst for at ændre kommunikation med sig selv og andre.

Først erkende og udtrykke for eksempel; vrede. Derefter erkende kraften og energien i vreden. For så at træne på at lade vredeskraften cirkulere frit i krop og psyke uden at udtrykke eller undertrykke den.

På den måde kan man erfare at krop og følelse er fyldt af vrede imens sindet er rolig og klart. Det frisætter vredeskraften til en fri energi, som kan give nye muligheder for kreative ressourcer.

Hvad er kunstterapi?

Kunstterapi, også kaldt kunst- og udtryksterapi, er psykoterapi med bevidst brug af det kreative udtryk for at møde psykologiske og emotionelle behov. I terapien benytter man kreative materialer som maling, fedtstifter, ler, stof, naturmaterialer osv.

I virkeligheden bliver kunst som terapi og kunstterapi brugt sammen i forskellig grad. Både det at kunst kan fremme en psykisk helende proces og at det kreative udtryk er vigtig i terapi. Det finnes mange forskellige retninger i kunstterapi, men fælles for dem alle er tilliden til det kreative udtryk som helhedsskabende.

Retningerne strækker sig fra den kognitive tradition til forskellige psykoterapeutiske traditioner som vegtlægger det kreative udtryk, til de som primært bruger kunst som metode.

De fleste modeller faller ind under to hovedretninger. Den ene har en tro på den iboende, helbredende kraften i den skabende proces. Her lægges vegt på at den kreative proces mennesket går ind gennem at udtrykke sig, i sig selv anses som terapeutisk. Udtrykket ses på som en mulighed til at møde sig selv imaginativt, autentisk og spontant. Over tid kan denne erfaring lede til heling af emotionelle sår, personlig transformation og personlig helhed.

Den andre retning baseres på idèen om at kunst er et udtryk for symbolsk kommunikation. Dette syn er baseret på at kunst er et værktøj i psykoterapi. Tegning, maling, ler, stemme og andre kunstudtryk bruges for at kommunikere følelser og indre konflikter. Det kreative udtryk bliver en vigtig døråbner for både den indre og ydre dialog. Det muliggør større indsigt og evne til konfliktløsning og vækst.

Anvendelse af kunstterapi i praksis

Kunstterapeuter arbejder med børn, ungdom og voksne – både individuelt, i par, familier, grupper og på arbejdspladser. I helse- og socialt arbejde kan kunstterapi bruges i mange kliniske miljøer med forskellige aldersgrupper og kulturer. Kunstterapi kan også bruges i kunststudier og selvudviklingsgrupper med fokus på kreativ udfoldelse.

Læs mere om kunstterapi hos

I Kreativ Udvikling.

Skrevet af Kian Sloth (klassisk homøopat) og Therese Falck (klassisk homøopat, kunstterapeut) fra I Kreativ Udvikling

Behandlere i Forenede Naturmedicinere der tilbyder kunstterapi

Kian Sloth Falck
Klassisk Homøopat
Solbakkevej 14,
8766 Nørre Snede
Tlf: 51918508
kontakt@ikreativudvikling.dk
www.ikreativudvikling.dk/

Therese Falck
Klassisk Homøopat
Kunstterapeut

Solbakkevej 14,
8766 Nørre Snede
Tlf: 51918508
kontakt@ikreativudvikling.dk
www.ikreativudvikling.dk/