Om naturopati

Arbejdsområder og -metoder

En naturopath er en naturmedicinsk behandler, der arbejder ud fra en holistisk og helhedsorienteret tankegang. Naturopathen søger at finde frem til de bagvedliggende årsager til et helbredsproblem og behandler disse med naturlige midler: livsstilsændringer, kost, vitaminer/mineraler, urter, homøopati mv. Naturopathen ser ikke sygdomme og symptomer særskilt, men ser dem i en større sammenhæng, hvor alle faktorer tages med i betragtning, når behandlingsplanen skræddersyes til den enkeltes behov. Belastende faktorer søges fjernet og kroppens funktioner støttes for at hele og fungere godt.

De fleste naturopather bygger deres konsultation og behandling op omkring
en grundig samtale med klienten, hvor alle relevante informationer indsamles, vurderes og danner basis for behandlingsplanen. Nogle anvender desuden laboratorietest i deres arbejde, mens andre bruger analysemetoder såsom irisanalyse eller bioelektronisk funktionsanalyse.

På baggrund af en samlet vurdering, udarbejder naturopathen et personligt tilrettelagt behandlingsprogram med de kostmæssige og naturmedicinske tiltag mv., som vurderes relevante.

Historie

Naturopatien har rødder langt tilbage i tiden. Nogle mener, at den går helt tilbage 
til Hippokrates. I det centrale Europa har der i århundreder været anvendt naturlige terapiformer og selve udtrykket ’naturopathy’ har været anvendt i mere end 100 år internationalt for behandlingerne. ’Natura medica’ (naturens helende kraft) er en basal filosofi i den naturopatiske behandling.

Uddannelse

Uddannelsen til naturopath er en bred naturmedicinsk uddannelse, som
omfatter undervisning i naturopatisk forståelse, kost og ernæring, lægeurter
og homøopati. Uddannelsen indeholder desuden introduktion til andre terapiformer, klientpsykologi, klientpraktik og basal sundhedslovgivning. Der undervises desuden i anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi. Uddannelsen til naturopath retter sig mod at kunne gennemføre en grundig anamnese, vise fagligt overblik og kunne sammensætte et tilpasset behandlingsprogram, samt at vurdere og følge op på behandlingen. En naturopath kan i princippet have forskellige slags naturmedicinske uddannelser.

Foreningens uddannelseskrav kan læses her.

Brancheorganisationer

Forende Naturmedicinere er godkendte til at registrere naturopather.

Titler

• Naturopath, naturopath MFNM
• Registreret naturopath. Titlen er beskyttet jf. Lov nr. 351 af 19.04.2004, § 3, stk. 3.
Den registrerede naturopath skal opfylde lovens minimums uddannelses- og efteruddannelseskrav.

Find naturopather

Sjælland og øerne

Sjælland og øerne

Charlotte Lillegaard Petersen
Naturopath (RAB)
Virumvej 139 C,
2830 Virum
Tlf: 28 85 78 73
www.naturopati.dk
Tilbyder også telefon/Skype konsultationer

Karina Olsen
Naturopat (RAB)
Heilpraktiker
Helsingørsgade 7, 2. sal,
3400 Hillerød
Tlf: 22177628
karina.hilleroed@gmail.com
hillerødheilpraktik.dk

Lillian Wong
Akupunktør (RAB)
Traditionel kinesisk medicinsk herbalist
Naturopat (RAB)

Sørupvej 44
3480 Fredensborg
Tlf: 24 96 51 53
info@naturmedicinsk-sundhed.dk
www.naturmedicinsk-sundhed.dk

Kirsten Steinig
Klassisk Homøopat (RAB)
Heilpraktiker
Sandgade 11 st th,
3700 Rønne
og
Behandlerkollektivet
Holger Danskes vej 3 B,
2000 Frederiksberg C
Tlf: 20 96 74 14
homeopati@steinig.dk
www.steinig.dk

Mette Hamann
Naturopat (RAB)
Rækmarken 4 Tuse Næs,
4300 Holbæk
Tlf: 59 46 20 05 (fastnet)
info@mettehamann.dk
www.mettehamann.dk

Fyn og øerne

Fyn og øerne

Charlotte Yde
Klassisk Homøopat (RAB)
Naturopat
Danmarksgade 27,
5000 Odense C
Tlf. 40 20 42 34
mail@charlotteyde.dk
www.charlotteyde.dk

Merete Klinkvort
Klassisk Homøopat (RAB)
Naturopraktor
Damstræde 9, Thurø
5700 Svendborg
Tlf. 40 92 97 77
mk@homeopaten.dk
www.homeopaten.dk

Jylland

Jylland

Rick Sørensen Scott
Akupunktør (RAB)
Kandidat i avancered
orientalsk medicin
(studerende)
Naturopat (RAB)
Doctor of Botanical Medicine 
(ikke anerkendt lægeuddannelse i Danmark)
Psykologi – “Associate of Arts (A.A.)”
Medicinsk massage og manuel terapi
Arena Syd, Idrætsvej 3,
6580 Vamdrup
Tlf: 25 70 09 44
rick@rickscott.dk
www.rickscott.dk

Esther Faaborg Liboriussen
Naturopat (RAB)
Hammervej 4, Hammer,
7160 Tørring
Tlf: 26 74 14 23
esther@polyholistica.dk
www.polyholistica.dk

Mie Thorsen
Naturopat (RAB)
Sygeplejer
Heilpraktiker
Reiki healer
Kirkevej 6,
7560 Hjerm
Tlf: 51 15 05 13
klinikthorsen@outlook.com
www.klinikthorsen.dk

Luise Gerkens Nygaard
Naturopat (RAB)
Holistisk Lægehus
Mejlgade 48B,
8000 Aarhus C
Tlf: 2267 2323
luise@holistisklaegehus.dk
www.holistisklaegehus.dk

Heidi Bülow
Naturopat (RAB)
Brænderigården
Søndergade 41,
8700 Horsens
Tlf: 20400707
mail@heidibulow.dk
www.heidibulow.dk