Ajourføringsregler

Forenede naturmedicineres aktive medlemmer ajourfører sig løbende. Læs om ajourføringskravene herunder for de forskellige behandlere. 

Dokumentation for efteruddannelse
for RAB registrerede klassiske homøopater i Forenede Naturmedicinere.

Gældende pr. 1. januar 2020

Download som PDF

Ajourføringen betyder at RAB registrerede medlemmer løbende sender dokumentation for deltagelse af videreuddannelse til: dskhdatabase@outlook.com
For at kunne bevare sin RAB registrering, skal der opnås minimum 42 point over en periode på 3 år.

Videreuddannelse relateret til homøopati ved deltagelse i følgende giver:
Antal timer = antal point
Min. 42 timer = gennemsnitlig 14 timer pr. år.

 • Kurser/seminarer
 • Webinar
 • Konferencer
 • Studiegruppe
 • Supervision
 • Research/forberedelse til at afholde kurser/foredrag/undervisning
 • Hvor der indgår en fordybelse, yderligere læring om emnet
 • Skrive artikler til blade/tidsskrifter/medier/sociale medier
 • Praktik
 • Prøvninger/tritureringer
 • Forskning
 • Kurser i psykologi
 • Kurser i kommunikation

 


Følgende giver ikke point og skal ikke inberettes

Vidensdeling om homøopati, kurser i andre behandlingsmetoder eller teknikker og foreningsarbejde.

 • Førstehjælpskurser
 • Kurser i andre behandlingsformer
 • Deltagelse i den årlige GF
 • Deltage i DSKHs (Forenede Naturmedicineres bestyrelse eller udvalg
 • Deltage i Fagudvalg for klassiske homøopater
 • Organisere seminarer
 • Holde foredrag om homøopati
 • Holde kurser om homøopati
 • Repræsentere DSKH på f.eks. messer

 

Dokumentation for ajourføring for registrerede Heilpraktikere i Forenede Naturmedicinere.

Download som PDF

For at kunne bevare sin RAB registrering, skal der opnås minimum 42 point over en periode på 3 år.

Bemærk at du som Heilpraktiker skal:

 • i gennemsnit have modtaget 14 timer efteruddannelse om året i en periode på 2 år.
 • sikre dig dokumentation for disse timer.
 • være ansvarlig for at sende ny dokumentation til Heilpraktikerforeningen.

Oversigt over, hvordan der tælles point/timer til godkendelse.
1 point = 1 kursustime.

Giver 100%:

 • Giver eller modtager faglig supervision. Point er lig med antal timer interventionen varer.
 • Kurser i heilpraktik – 1 point pr. lektion
 • Undervisende i heilpraktik – 1 point pr. lektion
 • Foredrag arrangeret af Heilpraktikerforeningen – 1 point pr. time
 • May days arrangementer – 1 point pr. time
 • Relevant kursus der sikrer faglig kvalitet – 1 point pr. lektion
 • E-learning & webinar – 1  point pr time i forhold til det timeantal udbyderen har sat på forløbet.
 • Førstehjælp. Både grund- og opfølgningskursus – 1 point pr. time

Udover disse giver:

 • Messestand pr. fulde time på messen giver o,25 point
 • Bestyrelsesarbejde giver 10 point pr. år
 • Deltagelse i generalforsamling giver 5 point pr. generalforsamling
 • Repræsentation i faglige udvalg (Sundhedsrådet, udenlandske organisationer m.m.) giver 5  point pr. år

 

 

Godkendelse af efteruddannelse af Naturopater

Download som PDF

Et hvert aktivt medlem forpligter sig til kontinuerligt at vedligeholde og opdatere sin faglige viden, RAB registrerede medlemmer med gennemsnitligt 12 timer årligt. Godkendelse af relevans og omfang gives af bestyrelsen på baggrund af fremsendt dokumentation. (”Regler for god klinisk praksis”, § 2, nr. i).

Minimum 10 timers årlig efteruddannelse skal erlægges indenfor vort primære arbejdsområde:
Følgende kurser mv. kan godkendes som efteruddannelse:

Alle kurser, konferencer, seminarer, foredrag, webinarer, mv. (af reel undervisningskarakter), som ligger indenfor det naturmedicinske kerneområde, dvs. kost, ernæring, vitaminer/mineraler/fedtsyrer, urter, homøopati og anden naturmedicin samt kurser i specifikke sygdomme og behandlingstiltag.
Du kan erlægge 2 timers årlig efteruddannelse (eller mere) indenfor øvrige godkendte områder:

 • Kurser i klinikdrift og markedsføring.
 • Værktøjer og redskaber til diagnose og analyse.
 • Kurser i førstehjælp.
 • Andre kurser, herunder kurser i klientpsykologi og personlig udvikling kan godkendes i det omfang de kan bruges i klinisk praksis.
 • Produktarrangementer.
 • Andre supplerende behandlingsmetoder.

For øget fleksibilitet kan du frem- eller tilbageføre timer fra et år til et andet for gennemsnitligt at ramme 12 timers efteruddannelse årligt.

Deltagelse på efteruddannelse skal kunne dokumenteres. Dokumentationen kan fx være et diplom/kursusbevis – og hvis et sådant ikke udstedes – en faktura/kvittering, en adgangsbillet, et brev eller en e-mail, som bekræfter deltagelse.

Dokumentation indsendes løbende eller årligt som PDF-fil eller pr. brev til foreningen.
Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du er i tvivl om hvorvidt et kursus kan betragtes som efteruddannelse. Eventuelle tvivlsspørgsmål tages op i bestyrelsen.

Manglende dokumentation kan medføre fratagelse af RAB registrering. Klager herover tilgår Etisk Udvalg.