Om Naturopati

Arbejdsområder og -metoder

En naturopath er en naturmedicinsk behandler, der arbejder ud fra en holistisk og helhedsorienteret tankegang. Naturopathen søger at finde frem til de bagvedliggende årsager til et helbredsproblem og behandler disse med naturlige midler: livsstilsændringer, kost, vitaminer/mineraler, urter, homøopati mv. Naturopathen ser ikke sygdomme og symptomer særskilt, men ser dem i en større sammenhæng, hvor alle faktorer tages med i betragtning, når behandlingsplanen skræddersyes til den enkeltes behov. Belastende faktorer søges fjernet og kroppens funktioner støttes for at hele og fungere godt.


De fleste naturopather bygger deres konsultation og behandling op omkring
en grundig samtale med klienten, hvor alle relevante informationer indsamles, vurderes og danner basis for behandlingsplanen. Nogle anvender desuden laboratorietest i deres arbejde, mens andre bruger analysemetoder såsom irisanalyse eller bioelektronisk funktionsanalyse.


På baggrund af en samlet vurdering, udarbejder naturopathen et personligt tilrettelagt behandlingsprogram med de kostmæssige og naturmedicinske tiltag mv., som vurderes relevante.

Historie

Naturopatien har rødder langt tilbage i tiden. Nogle mener, at den går helt tilbage 
til Hippokrates. I det centrale Europa har der i århundreder været anvendt naturlige terapiformer og selve udtrykket ’naturopathy’ har været anvendt i mere end 100 år internationalt for behandlingerne. ’Natura medica’ (naturens helende kraft) er en basal filosofi i den naturopatiske behandling.

Uddannelse

Uddannelsen til naturopath er en bred naturmedicinsk uddannelse, som
omfatter undervisning i naturopatisk forståelse, kost og ernæring, lægeurter
og homøopati. Uddannelsen indeholder desuden introduktion til andre terapiformer, klientpsykologi, klientpraktik og basal sundhedslovgivning. Der undervises desuden i anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi. Uddannelsen til naturopath retter sig mod at kunne gennemføre en grundig anamnese, vise fagligt overblik og kunne sammensætte et tilpasset behandlingsprogram, samt at vurdere og følge op på behandlingen.

En naturopath kan i princippet have forskellige slags naturmedicinske uddannelser.

Brancheorganisationer

Nedenstående er godkendte til at registrere naturopather:
• Foreningen Naturopraxis, www.naturopraxis.dk

Find en registreret naturopath på brancheforeningens hjemmeside.

Titler

• Naturopath, naturopath ibm
• Registreret naturopath. Titlen er beskyttet jf. Lov nr. 351 af 19.04.2004, § 3, stk. 3.
Den registrerede naturopath skal opfylde lovens minimums uddannelses- og efteruddannelseskrav.