Norske Naturterapeutiers Hovedorganisasjon

05.04.2022

Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker å utnytte potensialet til naturterapi/ tradisjonell medisin gjennom moderne vitenskap og teknologi – og oppretter globalt kunnskapssenter i India.

Foto: Verdens helseorganisasjon/WHO

25. mars i år signerte Verdens helseorganisasjon (WHO) og regjeringen i India en avtale om å etablere WHO Global Centre for Traditional Medicine. Dette globale kunnskapssenteret for naturterapi/tradisjonell medisin, støttet av en investering på 250 millioner USD fra regjeringen i India, har som formål å utnytte potensialet til naturterapi/tradisjonell medisin over hele verden, gjennom moderne vitenskap og teknologi – for bedret helse både for mennesker og planeten vi bor på.

Rundt 80 % av verdens befolkning anslås å benytte seg av naturterapi/tradisjonell medisin. Til dags dato har 170 av de 194 WHO-medlemsstatene rapportert bruken av naturterapi/tradisjonell medisin, og deres regjeringer har bedt om WHOs støtte til å samle pålitelige undersøkelser og data om naturterapeutisk/tradisjonell medisinpraksis og -produkter.

– For mange millioner mennesker rundt om i verden er tradisjonell medisin den primære behandlingsmuligheten for mange sykdommer, sier WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Å sikre at alle mennesker har tilgang til trygg og effektiv behandling er en viktig del av WHOs oppdrag, og dette nye senteret vil bidra til å utnytte vitenskapens kraft for å styrke bevisgrunnlaget for tradisjonell medisin. Jeg er takknemlig overfor regjeringen i India for deres støtte, og vi ser frem til å gjøre dette til en suksess.

Begrepet naturterapi/tradisjonell medisin beskriver den totale summen av kunnskap, ferdigheter og praksis urfolk og ulike kulturer har brukt over tid for å opprettholde helse og forebygge, diagnostisere og behandle fysisk og psykisk sykdom. Dens rekkevidde omfatter eldgamle praksiser som akupunktur, ayurvedisk medisin og urteblandinger samt moderne medisiner.

I dag har nasjonale helsesystemer og -strategier fremdeles ikke fullt ut integrert de millioner av naturterapeuter/ tradisjonelle medisinarbeidere som finnes rundt omkring i verden – og heller ikke akkreditert naturmedisinske kurs, helseinstitusjoner eller helseutgifter.

– Det er oppmuntrende å kunne være med på signering av en vertslandsavtale for etablering av Global Centre for Traditional Medicine (GCTM). Avtalen mellom Ministry of Ayush og Verdens helseorganisasjon (WHO) om å etablere WHO-GCTM i Jamnagar, Gujarat, er et prisverdig initiativ, sier Indias statsminister Narendra Modi.

Læs hele artiklen her: WHO establishes the Global Centre for Traditional Medicine in India [25.03.2022]

Indsendt af Silje Frantzen (naturopat).