Medlemsfordele

Politisk arbejde

Foreningen er en selvstændig organisation uafhængig af krav fra uddannelsessteder og virksomheder. Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser.

Læs mere

FNM arbejder for:

At fremme og beskytte de naturmedicinske fag samt repræsentere dem i medierne og på internettet.

At repræsentere de naturmedicinske fag, medlemmerne og deres faglige og økonomiske interesser overfor offentligheden, myndighederne og private institutioner.

At servicere, informere og bistå medlemmer i praktiske, juridiske og teoretiske (herunder økonomiske) spørgsmål eller henvise til, hvor der kan hentes bistand.

At udsende relevante nyheder og materiale til medlemmerne. Herunder løbende at formidle tilbud om relevant efteruddannelse og opdateringsmuligheder knyttet til de naturmedicinske fag.

At deltage i nationale og internationale foreninger og selskaber, der seriøst beskæftiger sig med de naturmedicinske fag. Dog uden derved direkte at støtte kommercielle interesser.

At sikre at medlemmer, der er registreret under ”Registreringsordning for alternative behandlere” (RAB), lever op til de gældende krav.

At skabe rammer for medlemmernes professionelle og sociale fællesskab gennem faggrupper.

.

.

Sundhedsrådet

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling i Danmark. Medlemmer af SundhedsRådet opdateres i forhold til, hvad der sker hos myndighederne, SRAB (Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling) og i branchen generelt.

.

.

Faggrupper

Faggrupperne er et fællesskab, hvor du kan hente og dele faglig inspiration i form af videndeling og kompetenceudvikling. I faggruppen kan du engagere dig i faglige diskussioner med dine kolleger – med udgangspunkt i praksis, ny forskning og aktuelle faglig relevante politiske temaer. 

 .

.

Mentorordning

Faggruppen for klassiske homøopater er i gang med at etablere en ny ordning med supervision, mentoring samt sparring til klassiske homøopater. Praktiserende klassiske homøopater kan melde sig til den nye ordning for at hjælpe nyuddannede og elever i gang med at praktisere.

.

Internationalt medlemskab

Som medlem i FNM er du medlem af den internationale forening for naturmedicin World Naturopathic Federation.

Som klassisk homøopat i FNM er du også omfattet FNMs kollektive medlemskab i
European Central Council of Homeopaths og
International Council for Homeopathy.

.

Forsikring fra Tryg

 Medlemmer i FNM kan tilkøbe erhvervsforsikring fra Tryg som dækker person- og tingskade, fareafværgelse og forureningsansvar.
.

.
.

.

Koda Gramex

Heilpraktikere, der er aktive medlemmer af foreningen, er kollektivt omfattet af FNM’s Koda/Gramex-aftale. Den sikrer dig ret til at afspille musik i dit behandlingslokale – ligesom det er dig tilladt at anvende musik ifm. foredrag og undervisning udenfor din klinik.

.

.

Google

FNMs medlemmer har sin egen konto hos Google via FNM, med tilgang til Drive, Meet, Calendar mm. Her kan medlemmer arrangere faglig relevante møder, webinarer og foredrag for medlemmer af FNM, samt tilgå information relateret til naturmedicin og klinikdrift.

.

.
.
.
.