Velkommen til Forenede Naturmedicinere

Foreningen er en interesseorganisation for de naturmedicinske fag;
naturopater og homøopater.

Igennem århundreder har læger og apotekere i Europa anvendt naturens kræfter til helbredelse og lindring af sygdomme. I Forenede Naturmedicinere finder du veluddannede behandlere, som arbejder videre på den tradition i respekt for det hele menneske.

Læs mere

Naturmedicin

Igennem århundreder har læger og apotekere i Europa anvendte naturens kræfter til helbredelse og lindring af sygdomme. Først for ca. 100 år siden blev kemien så udviklet, at man begyndte at efterligne naturens stoffer i laboratorier med det mål at optimere og ensrette behandlingen.

Set i det perspektiv er den moderne medicin ”alternativ” i forhold til naturmedicinen.

Opdagelsen og udviklingen af f.eks. antibiotika har reddet mange liv; og vi vil ikke være den moderne lægevidenskab foruden i dag – men mange lidelser kan den moderne medicin ikke kurere. Den syntetisk fremstillede medicin kan for nogle mennesker være problematisk med bivirkninger til følge, ligesom hver lidelse behandles hver for sig og ikke i deres sammenhæng.

Den moderne og veluddannede naturmediciner kan her træde til som støtte og supplement. Mennesket anskues i sin helhed og sammenhæng – holistisk – og lidelser og symptomer sættes i relation til både kroppens kemiske og fysiologiske processer, psykens tanker og følelser samt menneskets samspil med sin samtid. Der behandles med urter, vitaminer, mineraler og ikke mindst homøopatiske midler; ligesom mange behandlere supplerer med fysiske behandlingsformer som akupunktur eller zoneterapi mm.

Naturopath er den engelske betegnelse for Naturmediciner. I England, Australien og USA kan man blive universitetsuddannet til Naturopathic Doctor, ND. På tysk kaldes en Naturopath for Heilpraktiker; og Tyskland har en lang naturmedicinsk tradition. Bl.a. er homøopatien udviklet i Tyskland.

Homøopati

Klassisk

For ca. 200 år siden fandt den tyske læge, kemiker og botaniker, Samuel Hahnemann (1755 – 1843) en sammenhæng mellem menneskers symptomer og stærkt fortyndede opløsninger af udtræk af planter, dyr og mineraler. Igennem systematisk forskning og efterprøvning fandt han frem til, at han med disse opløsninger kunne helbrede symptomer, som udtrækket i sig selv ville udløse – det såkaldte ligelighedsprincip, ”Similia, similibus curentur”, på dansk

”Med lige skal lige kureres”

Et godt eksempel vil være midlet, Alium cepa, som er homøopatisk udtræk af alm. løg. Vi kender alle til følelsen af sviende, rindende øjne og næse, når vi skærer i et løg – de samme symptomer man kan have, når man har høfeber. Derfor kan man anvende homøopatisk udtræk løg til behandling af sviende rindende øjne og næse ved høfeber.

De fleste mennesker vil have mere end ét symptom; og her vil den klassisk arbejdende homøopat sammenholde alle symptomer og systematisk udvælge det middel, der kan dække symptom-komplekset bedst. Dette gøres på baggrund af en grundig samtale med klienten, hvor både fysiske, psykiske og emotionelle problemstillinger tages i betragtning.

Du kan finde en klassisk homøopat, som arbejder ud fra disse principper her:

’Moderne’

I tidens løb er der udviklet flere andre måder at anvende homøopatiske midler på. Her går behandleren direkte ind i de bagvedliggende processer i kroppen og søger at genoprette ubalancer med de homøopatiske lægemidler.

Den antroposofiske homøopati bygger således på schweizeren, Rudolf Steiners (1865 – 1925) filosofi, menneske- og natursyn:

”Alt hvad der findes udenfor kroppen (i naturen, i universet), Makrokosmos – findes inden i kroppen i en forvandlet form, Mikrokosmos”

”En virkelig lægekunst kan kun bestå, hvis den bygger på en erkendelse af mennesket som både krop, sjæl og ånd”

Derfor behandler man indenfor den antroposofiske lægekunst med homøopatiske udtræk af både planter, mineraler og dyr og er sig meget bevidst om, at man ikke kun behandler det fysiske legeme.

I 1965 udviklede den tyske læge, Hans-Heinrich Reckeweg (1905 – 1985) homotoksikologien – altså læren om de menneskelige giftstoffer. Han studerede cellerne og deres samspil i det intercellulære rum – altså væsken imellem cellerne, også kaldet bindevævet – og fandt at graden af celleforgiftning var et billede på, hvor dybt en sygdom lå i mennesket. Kroppen forsøger at afgifte sygdommene via inflammation

”Toksinerne forbrændes i inflammationens ild”

og han fandt at bl.a. homøopatiske midler kunne fremme kroppens evne til at skille sig af med giftstofferne og regenerere cellerne.

Den moderne homøopati praktiseres i dag af naturmedicinere som Naturopather, Biopater, Heilpraktikere m.fl. Du kan finde en behandler her: