Persondatapolitik

1. Kontaktoplysninger

Forenede Naturmedicinere (herefter benævnt FN)
Danmarksgade 27
5000 Odense C
Formand (dataansvarlig): Charlotte Yde

2. Formål med databehandling

Vi indsamler og opbevarer oplysninger i forbindelse med eventuelle nyhedsbreve, medlemsinformation og kontakt til og fra foreningen. Dette gør vi hovedsagligt for at kunne kommunikere effektivt, og for at beskytte data.

3. Personoplysninger

Ved kontakt til foreningen herunder evt. nyhedsbreve, gemmes der den information du har givet; navn, adresse, telefonnummer, email plus evt. besked. Herudover gemmes IP adresse, information om styresystem, browser information.

På vores medlemmer opbevare vi navne, emailadresser, telefonnumre, adresser m.m.  Plus de oplysninger du/I har afgivet i forbindelse med jeres ansøgning om optagelse i FN.

4. Databehandlere

Vi samarbejder med Unoeuro.com (hosting) i forbindelse med databehandling. Vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere, sikre vi overholder gældende dansk og EU lovgivning.

Vi videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også vores samarbejdspartnere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

6. Hvor indsamler vi dine oplysninger

Vi indsamler kun data som du har videregivet til os. Det være sig via indmeldelse, tilmelding til nyhedsbrev m.m.

Vi indsamler også data via cookies, for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Dette betragtes jvf. ovenstående som data du som bruger af hjemmesiden har videregivet. 

7. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevare personoplysninger så lang tid du er medlem af foreningen / medlem af vores mailingliste / kontakten er relevant. I forbindelse med bogføringsloven, kan vi være nødt til, at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år. Emailadresser på vores mailingliste gemmes som udgangspunkt, selv hvis du har afmeldt din emailadresse. Dette gøres for at vores system kan se, at du har bedt om ikke at modtage mailings fra os.

Oplysningerne opbevares decentralt hos henholdsvis Unoeuro.com og hos bestyrelsen i FN.
Bestyrelsen står inde for, at dine data opbevares forsvarligt. D.v.s.:

  • at software er opdateret
  • der er installeret og aktiveret antivirus og firewall
  • der er på de respektive enheder forsvarlig kode
  • Bestyrelsens medlemmer er bekendt med retningslinjerne i forhold til behandling af persondata (GDPR)
  • Med jævne mellemrum undersøges der, om vores samarbejdspartnere overholde GDPR

8. Automatiske afgørelser / profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.