WNF

For at blive en fremtidssikret naturterapeut bør vores vision nok være at opgradere vores uddannelse på en fleksibel og realistisk måde, så vi trygt vil kunne udøve vores erhverv som naturterapeuter, når vores uddannelser en dag vil kunne imødekomme de lovreguleringer,
der måtte komme fremover fra politisk side. Hvordan kommer vi dertil?

Vi kan benytte os af:

  • Medlemskab af den internationale fagorganisation (World Naturopatic Federation, associate medlem (US$100 årlig). WNF samarbejder med WHO og udarbejder
    internationale retningslinjer for lovreguleret naturmedicinsk uddannelse.
  • Internationalt samarbejde med andre nationale organisationer, som er på samme vej (Norske Naturterapeuters Hovedorganisation, NNH).
  • Internationalt samarbejde med forskningsorganisationer som NAFKAM i Norge.

Og ikke mindst:

  • Den ekspertviden og indsigt der findes indenfor FNM’s egne rækker om naturmedicinuddannelser og erfaringer med længerevarende uddannelser.
  • Nedsættelse af vores egen ”uddannelseskomitè” i FNM til samme formål.