SundhedsRådet

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling i Danmark.

Medlemmer af SundhedsRådet opdateres i forhold til, hvad der sker hos myndighederne, SRAB (Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling) og i branchen generelt. Det er en stor støtte og hjælp for alternative/komplementære brancheforeninger, at læne sig op af SundhedsRådet og få vejledning ift. relevante emner.

Især er det givende for os, når vi skal forstå de mange love og paragraffer, der findes for alternative behandlere. Det drejer sig fx om regler vedr. Datatilsynet, autorisationsloven, momsfritagelse, markedsføringsloven, kontrolbesøg fra myndighederne, registreringsordningen/RAB mv.

Læs om SundhedsRådet på deres egen hjemmeside.