Om Heilpraktik

Arbejdsområde og -metoder

Heilen er det tyske ord for ”at helbrede”. Heilpraktik er et behandlingshåndværk, sammensat af flere udvalgte metoder, som bygger på at regulere og balancere et menneskes egne selvhelbredende kræfter. Heilpraktikeren behandler hver person individuelt, og ser på det hele menneske – ikke kun sygdommen.

Heilpraktikeren er en almen praktiserende naturmediciner med specialviden i
almen naturmedicin. På baggrund af sygehistorie og analyse i klinikken sammensætter heilpraktikeren en individuel behandlingsplan. Denne plan kan fx inkludere livsstilsændringer (bl.a. ernæring, bevægelse og tankemønstre), forskellige former for naturmedicin (homøopati, urteterapi, vitaminer, mineraler og andre tilskud) samt fysiske behandlinger med fx øreakupunktur, sugekopterapi, lymfedrænage, zoneterapi m.m.

Behandlingsmetoderne virker med forskellig ”styrke” i kroppen. Derfor er det vigtigt, at både du og heilpraktikeren er særligt opmærksomme i forbindelse med fx graviditet, behandling af mindre børn og ved andre særlige forhold eller sygdomme, som kan øge kroppens følsomhed over for behandlingen. Sørg for at fortælle heilpraktikeren om særlige forhold (fx allergier, graviditet, medicinkrævende sygdom, etc.), som du mener kan have indflydelse på dit behandlingsforløb.

En variant af heilpraktikken udøves af antroposofiske heilpraktikere, som arbejder ud fra Rudolf Steiners impuls. I antroposofisk heilpraktik ses mennesket både som et fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt væsen, og alle aspekter indgår i behandlingen. Der arbejdes ud fra en antroposofisk organlære og sygdomsforståelse . En antroposofisk heilpraktiker behandler typisk med samtaleterapi ud fra den antroposofiske psykoterapi og med antroposofisk homøopatisk medicin, som er medicin fremstillet ud fra Rudolf Steiners anvisninger.

Historie

Heilpraktikerens naturlægekunst er vokset ud af folkemedicinen og arbejder i dag ud fra klassiske europæiske traditioner, som kombinerer en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder.

I Tyskland blev heilpraktik i 1936 statsanerkendt som frit erhverv, i 1939 blev heilpraktikerloven vedtaget, og i 1954 blev heilpraktik en del af den tyske sygesikring. I dag kan man læse til bachelor i heilpraktik på bl.a. flere tyske faghøjskoler.

Den antroposofiske heilpraktik er baseret på en medicinsk og behandlingsfaglig viden, som især stammer fra antroposofiske hospitaler og behandlingstilbud i Tyskland og Schweiz. Antroposofiske læger forsker i evidens for, hvordan den antroposofiske medicin og behandlingsmetoder virker. Forskningsresultater publiceres bl.a. i magasinet ”Der Merkurstab”
– se www.merkurstab.de.

Uddannelse

Dansk Heilpraktiker Forenings krav til uddannelse:
www.danskheilpraktikerforening.dk/ vedtaegter

Brancheorganisation

Nedenstående er godkendt til at registrere heilpraktikere:
• Dansk Heilpraktiker Forening, www.danskheilpraktikerforening.dk

Find en registreret heilpraktiker på brancheforeningens hjemmesider.

Titel

• Heilpraktiker
• Registreret Heilpraktiker. Titlen er beskyttet jf. Lov nr. 351 af 19.04.2004, § 3, stk. 3.