.

.

Velkommen til Forenede Naturmedicinere

Foreningen er en interesseorganisation for de naturmedicinske fag

.

.

Her kan naturmedicinske behandlere og elever blive medlem, klienter kan finde dygtige behandlere i forskellige naturmedicinske fag.

For klienter

Igennem århundreder har læger og apotekere i Europa anvendt naturens kræfter til helbredelse og lindring af sygdomme. I Forenede Naturmedicinere finder du behandlere, som arbejder videre på den tradition i respekt for det hele menneske.

.

For behandlere

Forenede Naturmedicinere er en interesseorganisation for de naturmedicinske fag. Medlemmer finder her et fagligt fælleskab og kollegaer som samarbejder for en forbedret stilling af naturmedicineres profession.

Foreningen favner biopater, naturopater, biomedicinere, urteterapeuter, heilpraktikere, klassiske homøopater, homøopater og behandlere med anden relevant naturmedicinsk uddannelse.

Om foreningen

Foreningen informerer og bistår medlemmer i praktiske, juridiske og faglige spørgsmål, repræsenterer dem i medier og på internettet, samt sikrer at medlemmer lever op til de gældende krav i foreningen.

Fagligt fællesskab

Faggrupperne er et fællesskab for de respektive fagområder. Her kan medlemmer hente og dele faglig inspiration i form af vidensdeling og kompetenceudvikling. I faggruppen kan du engagere dig i de faglige diskussioner med dine kollegaer – med udgangspunkt i praksis, ny forskning og aktuelle faglige relevante politiske temaer.

I faggrupperne arbejdes der med at konstruere en uddannelse for naturterapeuter af højt nivau, øge kravene til RAB-registreringsordningen, samt udarbejde en mentorordning for nyuddannede.

Politisk arbejde

Forenede Naturmedicinere, er medlem af  SundhedsRådet, som er en paraplyorganisation for foreninger, hvor alternative og komplimentære behandlere er medlemmer. Igennem Sundhedsrådet plejer vi vores interesser, for en forbedret stilling for vores fagområder herunder at øge kravene til registreringsordningen og meget andet fagpolitisk.

De klassiske homøopater er medlemmer af den Europæiske ECCH og den internationale organisation ICH, som arbejder for at fremme homøopatien i Europa og internationalt.

Optagelse

Relevante naturmedicinske behandlere som opfylder uddannelseskravene eller er elever under uddannelse kan optages som medlemmer i Forenede Naturmedicinere.

 RAB

Foreningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere klassiske homøopater og naturopater. Ordningen er med til at sikre at behandlerne lever op til krav ang. uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring og klageadgang.

De samme krav til alle medlemmer

Ikke desto mindre stiller FNM de samme krav til uddannelse, god klinisk praksis og ajourføring til FNMs medlemmer uden RAB-registrering. Fordi vi ønsker at løfte den faglige kvalitet for de naturmedicinske behandlere i Danmark.

Forsikring

Hos Forenede Naturmedicinere har medlemmer mulighed for at tilkøbe kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring fra forsikringsselskabet Tryg.

.
.
.
.